OM LAGERBOLAG

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag med ett organisationsnummer och ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Skillnaden mellan ett vanligt aktiebolag och ett lagerbolag är att lagerbolaget aldrig bedrivit någon verksamhet. Det ligger därmed “på lager” i väntan på verksamhet. Cirka 50% av alla nybildade aktiebolag i Sverige är lagerbolag. 

 

Varför köpa lagerbolag?

Syftet med lagerbolag är att underlätta och påskynda processen vid bildande av ett bolag. Bolaget kan bedriva verksamhet nästan omedelbart efter köp och du slipper därmed att fastna i en långsam och byråkratisk process. Då alla bolagshandlingar ombesörjs av oss kan du också känna dig trygg över att allting sköts enligt gällande lagar och regler. Du spar tid, energi och kan fokusera på det du ska dvs. din kärnverksamhet. 

 

Hur går det till?
Vi på SkaffaBolag.nu har specialiserat oss på att hjälpa dig och andra att starta bolag. Det är därför enkelt att köpa ett lagerbolag av oss och det tar oftast inte längre tid än en dag!

Börja med att beställa ett lagerbolag genom att fylla i beställningsformuläret. Detta tar ungefär 10 minuter. Kort därefter kommer vi att kontakta dig för att stämma av och slutföra ditt köp. Då behöver du underteckna lagerbolagets bolagshandlingar, skicka ett kvitto på din fakturabetalning och sätta in bolagets aktiekapital på 50 000 kr. När detta är gjort levereras en generalfullmakt till dig och du kan börja bedriva verksamhet i ditt nya bolag.

Behöver du hjälp eller har frågor angående köp/beställning så är du välkommen att kontakta oss via mail, telefon eller boka ett möte.

 

Vad ingår i köpet?
Förutom själva lagerbolaget Skaffabolag så ingår upprättande av ändringsanmälan, bolagsordning, styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och aktiebok. Dessutom ingår underlag för bokföring. 

 

Varför måste jag betala in 50.000 kr?
Enligt aktiebolagslagen måste alla aktiebolag ha ett aktiekapital på minst 50.000 kr. Skaffabolag AB har lånat detta kapital av lagerbolaget och köparen ska således lösa den skulden. Ni erhåller vid köpet ett bankintyg som styrker att bolaget har 50.000 kr i likvida medel på lagerbolagets bankkonto. 

 

Hur snart kan jag bedriva verksamhet i bolaget?
Så fort köpet av lagerbolaget är slutfört, dvs. när bolagets aktiekapital är inbetalt och bolagshandlingarna är påskrivna. Då får du en generalfullmakt som ger dig rätt att bedriva verksamhet i bolaget. Denna fullmakt får du oftast samma dag eller senast dagen efter. 

 

När kan bolaget ansöka om F-skatt?
Bolagets styrelse kan ansöka om F-skatt redan första dagen via Skatteverket. Ett lagerbolag levereras utan F-skatt. 

 

Vad menas med generalfullmakt?
En generalfullmakt används i avvaktan på att Bolagsverket registrerar ändringen. En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, dvs en fullmakt utan inskränkningar. 

 

Vad heter era lagerbolag?
Våra färdiga aktiebolag heter Skaffabolag AB följt av ett löpnummer, tex. “Skaffabolag 123 AB”. Detta firmanamn ändras till ditt eget namnförslag i samband med köpet då lagerbolagets firmanamn ej får användas i din nya rörelse. 

 

Kan Ni garantera att ingen verksamhet har bedrivits i era bolag?
Ja! Eftersom vi själva bildar alla våra lagerbolag kan vi garantera att ingen verksamhet har bedrivits i bolaget. Detta kommer även att garanteras i det köpeavtal som vi skriver under. I köpeavtalet intygas också att företaget är skuldfritt. 

 

Vilka räkenskapsår finns som alternativ?
Man kan välja mellan tolv olika räkenskapsår. Räkenskapsåren avslutas sista dagen i respektive kalendermånad. 

 

Måste jag ha en revisor i mitt nya bolag?
En grundregeln för ett aktiebolag är att det ska ha en revisor. Dock kan de flesta nybildade aktiebolag, samt de som är under en viss storlek, välja att inte ha revisor. Bolag som väljer att inte ha en revisor får inte uppnå minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

fler än 3 anställda (i medeltal)
mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
Så svaret är nej, du måste inte ha en revisor till ditt nya bolag. Detta eftersom alla våra lagerbolag är nya och inte har bedrivit någon verksamhet än. 

Kapitalgaranti
Revidex AB garanterar att Skaffabolagbolaget är bildat av Revidex AB, med 50 000 SEK likvida medel på bolagets bankkonto. Detta styrks av det bankintyg ni erhåller vid köpet.

Revidex AB garanterar därtill att vårt företag Skaffabolag vid överlåtelsen innehar bankmedel motsvarande hela aktiekapitalet, 50 000 SEK. Detta styrks av det likvidintyg ni erhåller vid köpet. 

 

Vad kostar det?
Skaffabolag AB fakturerar 3.100 kr för Bolagsverkets registreringsavgifter samt 5.800 kr exkl. moms i arvode. 

Vad bör jag tänka på innan jag beställer?
Vilket firmanamn ska bolaget ha? Ha helst två eller fler namnförslag.
Vilket räkenskapsår passar bäst för ditt bolag?
Vilka ska sitta i styrelsen? Ett aktiebolag måste ha minst en ledamot och en suppleant.
Hur ska bolagets aktier fördelas?
Vem eller vilka ska kunna ingå avtal i bolagets namn / vara firmatecknare?
Vilken revisor / revisionsbyrå ska ditt företag ha och om Ni ska ha någon revisor?

OM SkaffaBolag

SkaffaBolag.nu skapades för att underlätta och effektivisera bolagsbildningar.

Oavsett om det gäller köp av lagerbolag eller hjälp och rådgivning vid nybildning av ett företag så kan vi hjälpa dig att förverkliga din dröm. 

 

 

 

 
© Copyright ©2019. SkaffaBolag 10000 AB org. nr 556931-2605 Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm

Search